Gadis Kintamani

Kintamani

This photo was taken by ??????™ on 2008-02-17 01:55:11.

Tags: